APIE MUS

Laboratorija įkurta vieno iš „Orgtechstatybos” tresto padalinių bazėje, trestui skylant į mažesnes organizacijas. Buvęs Valstybinis statybinių konstrukcijų bandymų ir tyrimo centras, jį privatizavus, 1994 metais tapo uždarąja akcine bendrove „Statybinių konstrukcijų laboratorija”.

Pagrindinės laboratorijos veiklos sritys:

  • statybinių konstrukcijų bandymai,
  • statinių, konstrukcijų, jų projektų ekspertizė,
  • statinių, konstrukcijų projektai, stiprinimo projektai.
Laboratorija yra Statybos produktų bandymų laboratorijų asociacijos narė.