KOKYBĖ IR KVALIFIKACIJA

UAB „Statybinių konstrukcijų laboratorija” turi Aplinkos ministerijos atestatą nr. 4095, kuris suteikia teisę atlikti statinio dalies projektavimo darbus, statinio projekto dalinę ekspertizę, statinio ekspertizę. Statinių kategorijos: ypatingi statiniai; statiniai, įrašyti į Valstybės investicijų programą. Statinių grupės: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; susisiekimo komunikacijos; sporto paskirties inžineriniai statiniai. Projektavimo ir projektų ekspertizės darbo sritys: konstrukcijų; statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo; ekonominė.

Darbuotojai:

Dr. Rymantas Kvietkauskas yra atestuotas statinio statybos, statinio projekto, statinio projekto dalies, statinio projekto vykdymo priežiūros dalies, dalinės projekto (statinio) ekspertizės vadovas ir statinio statybos techninis prižiūrėtojas. Statinių grupės: gyvenamieji, viešojo naudojimo, pramonės, energetikos ir kitos ūkinės veiklos pastatai, susisiekimo komunikacijos. Statinių kategorija: ypatingi statiniai. Projekto dalys: konstrukcinė. Darbo sritis: bendrieji statybos darbai, bendroji statinio statybos techninė priežiūra. Atestato nr. 5098.

Virginijus Černius yra atestuotas statinio statybos, statinio projekto dalies, statinio projekto vykdymo priežiūros dalies, dalinės projekto (statinio) ekspertizės vadovas ir statinio statybos techninis priežiūrėtojas. Statinių grupės: gyvenamieji, viešojo naudojimo, pramonės, energetikos ir kitos ūkinės veiklos pastatai, susisiekimo komunikacijos. Statinių kategorija: ypatingi statiniai. Projekto dalys: konstrukcinė. Darbo sritis: bendrieji statybos darbai, bendroji statinio statybos techninė priežiūra. Atestato nr. 5097.